Thursday, August 11, 2011

Manual Maps sebagai panduan

Di bawah adalah contoh manual beberapa aplikasi peta. Terdapat banyak lagi manual berkaitan jenis aplikasi. Ia hanyalah manual asas bagi setiap aplikasi peta yang terdapat di dalam gps yang saya jual. Untuk mengubah, menambah atau mengurang sesuatu data kita perluakn manual lain yang juga boleh didapati melalui carian internet.

PAPAGO